Za dva roky své činnosti se Ekoporadna Tišnovsko stala nedílnou součástí tišnovského kulturního a společenského života. Zodpovídáme dotazy všem lidem snažícím se třídit či minimalizovat odpad, ekologicky šetrně nakupovat, nebo zajímajícím se o přírodu kolem nás. Na jaře spolu s dobrovolníky čistíme Svratku či jiné vodní toky na Tišnovsku, na podzim pořádáme oslavy Dne stromů a anketu „Strom Tišnovska“, stáli jsme u znovuobnovení tradičních tišnovských trhů. Za poslední dva roky jsme také připravili řadu výletů a přednášek. O našich akcích se dozvídáte na stránkách TN, v tišnovské televizi a na výlepových plochách. Všechny naše akce i ekoporadenství byly až dosud bezplatné, díky našemu financovaní z projektu „Doplnění sítě ekologického vzdělání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji“ a přátelské podpoře města Tišnova. Zmíněný projekt však již skončil a jeho pokračování v této chvíli není zajištěno. Proto jsme se rozhodli požádat všechny Tišnováky i obyvatele okolních obcí o finanční přispění , které by nám pomohlo věnovat se i nadále jak ekoporadenství, tak našim dalším aktivitám. Myslíme, že naše předešlá činnost by Vás mohla k podpoře přesvědčit. Její přehled najdete na stránkách ekoporanda.tisnovsko.eu . Peněžitý dar můžete poskytnout na účet číslo 210347344/0300, a pokud nás kontaktujete, rádi Vám vystavíme potvrzení, které můžete uplatnit pro odpočet z daně. Jinou formou finanční podpory nabízí účast v internetové aukci obrázků. Jedná se o vybrané práce z ankety „Co si stromy myslí“, která byla součástí letošních oslav Dne stromů. Na této webové stránce http://aukce.tisnovsko.eu můžete on-line přihodit na některý z obrázků. Najdete tam nápadité a zdařilé práce dětí mateřských škol i kroužku Mateřského centra, stejně jako práce starších dětí školního věku. Vyvolávací cena je 100 Kč. Po přihození se vám během 12 hodin ozveme, abychom váš příhoz potvrdili. Jakákoli částka, kterou se naší aukce zúčastníte bude chápána jako dar a rádi vám v případě potřeby vystavíme příslušné potvrzení.

Parse error: syntax error, unexpected ',' in /mnt/backup/www2/tisnovsko.eu/subdomains/aukce/vip.txt on line 1